Hedef Kitle

İstanbul il genelinde öğrenim gören 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içinde 5. ve 6. sınıf özel yetenekli* öğrencilerden seçilen 24 öğrenci hedef kitle olarak belirlenmiştir.

Okul türü, cinsiyet ve ilçe dağılımı göz önüne alınarak, dezavantajlı öğrencilere öncelik verilmek koşulu ile doğa bilimlerine ve astronomiye meraklı, proje formatına yatkın, konaklama yapılacağı için buna engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık sorunu olmayan öğrenciler içinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçim yapılacaktır.

*BİLSEM’de eğitim görmekte olan ya da BİLSEM’de kayıtlı olan