Katılımcıların

Bilimsel ve ekolojik konulara olumlu tutum geliştirmeleri

Doğa ve astronomiye yönelik ilgi, merak ve sevgilerinin artması

Yaşadıkları gezegene ve canlılara saygı duymaları

Araştırma ve sorgulama becerileri kazanmaları

Teknolojik gelişmelerin farkında olmaları ve teknolojiyi doğru ve etkili kullanmaları

Ülkemizin bazı doğal, kültürel ve tarihi mirasları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu mirasın korunmasında sorumluluk duygusu geliştirmeleri hedeflenmektedir.